• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Sản phẩm khác

  Công tắc giật dây và công tắc báo lệch băng trong hệ thống băng tải

  Viện đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo hàng loạt hộp công tắc giật dây và hộp công tắc báo lệch băng đưa vào sử dụng trong hệ thống băng tải.

  Để xem ứng dụng, chức năng, thống số kỹ thuật và cách lắp đặt của hộp công tắc giật dây click file (.pdf)

  Giấy chứng nhận kiểm định tên thiết bị “Hộp giật dây”, xem chi tiết giấy chứng nhận click vào file(.pdf)

  Để xem ứng dụng, chức năng, thống số kỹ thuật và cách lắp đặt của hộp công tắc báo lệch băng click file (.pdf)

  Giấy chứng nhận kiểm định tên thiết bị “Hộp báo lệnh”, xem chi tiết giấy chứng nhận click vào file (.pdf)

  giat day 1 giat day 2

                                                         Hình ảnh hộp công tắc giật dây 

  lech bang 1 lech bang 2

                                                       Hình ảnh hộp công tắc báo lệch băng