• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Phân viện Miền Nam

  Giời thiệu về phân viên Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh

  Thông tin chung

  Phân Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh được thành lập ngày 26/12/2001 theo quyết định số 63/2001/QĐ-BCN. Phân viện là đơn vị nghiên cứu triển khai khoa học- công nghệ trực thuộc Viện Nghiên cứu cơ khí, có tài khoản tại ngân hàng (kể cả tài khoản ngoại tệ) và kho bạc Nhà nước, có con dấu riêng để hoạt động và giao dịch theo quy định của Pháp luật và Quy chế tổ chức và hoạt động của Phân Viện.
  Tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh: National research institute for mechanical engineering- Branch. Viết tắt: NARIME- B.
  Trụ sở chính: Tại 15/28-30 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.
  Tổ chức bộ máy gồm: Phân Viện trưởng, các Phó phân Viện trưởng, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các Trung tâm, xưởng sản xuất thực nghiệm…

  Chức năng nhiệm vụ
  Nghiên cứu triển khai các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, công nghệ, môi trường và ứng dụng các tiến bộ công nghệ tiên tiến, hiện đại thuộc ngành cơ khí vào sản xuất nhằm góp phần công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước.
  Tư vấn đầu tư, lập và thực hiện các dự án, luận chứng kinh tế kỹ thuật, thiết kế, chế tạo lắp đặt các loại máy móc, phụ tùng, thiết bị điều khiển điện, thuỷ khí, thiết bị đồng bộ; sửa chữa, vận hành, duy tu, bảo dưỡng, cung cấp máy móc thiết bị cơ- điện, đánh giá và chuyển giao công nghệ xử lý chất thải thuộc các công trình, các dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ lợi, giao thông và xây dựng.
  Sản xuất các loại phụ tùng, máy móc thiết bị và thiết bị đồng bộ, tiếp thị thông qua xuất nhập khẩu, tiêu thụ các sản phẩm thuộc đề tài, công trình nghiên cứu; triển khai khoa học công nghệ, các dịch vụ công nghiệp thay thế hàng nhập khẩu.
  Phát triển các quan hệ hợp tác nghiên cứu, triển khai khao hoc- công nghệ và môi trường thuộc ngành cơ khí với các đơn vị, cá nhân trong nước và ngoài nước.
  Phối hợp với các cơ quan có liên quan, bồi dưỡng các kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị có nhu cầu.
  Tổ chức các hoạt động thông tin khoa học- kỹ thuật- kinh tế.
  Xây dựng quy trình quy phạm, tiêu chuẩn Nhà nước, tiêu chuẩn và các định mức kinh tê – kỹ thuật ngành, giám định các công trình khoa hoc- công nghệ chuyên ngành cơ khí.
  Là cơ quan đại diện của Viện Nghiên cứu Cơ khí tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
  Liên hệ
  Phân viện trưởng: KS. Nguyễn Hải Hà
  Địa chỉ: 15/28-30 Đoàn Như Hài, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh
  Điện thoại: +84 08 38212388
  Email: haiha@narime.gov.vn

  Tin liên quan