• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Liên hệ

  Địa chỉ: Số 4, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu giấy, Thành phố Hà Nội

  Điện thoại: +84. 24. 37647350/ 37644442      Fax: +84. 24. 37649883

  Email: narime@narime.gov.vn