• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Lọc bụi tĩnh điện (ESP)

  Năng lực trong lĩnh vực lọc bụi tĩnh điện (ESP)

  Viện Nghiên cứu Cơ khí có kinh nghiệm thực hiện các công việc sau:

  – Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành lọc bụi tĩnh điện cho các nhà máy: nhiệt điện, xi măng, luyện thép có lưu lượng phát thải bất kỳ.

  – Cung cấp dịch vụ kỹ thuật: đại tu, cải tạo nâng cấp lọc bụi tĩnh điện.

  – Cung cấp dịch vụ công nghệ: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát lắp đặt lọc bụi tĩnh điện.

  – Cung cấp phụ tùng và linh kiện cho hệ thống Lọc bụi tĩnh điện bao gồm: Hệ thống điều khiển thiết bị lọc bụi tĩnh điện; Biến thế chỉnh lưu, sứ cách điện các loại, điện cực lắng, điện cực phóng, búa gõ rũ bụi, động cơ rung gõ …; Các thiết bị đo, cảm biến chuyên dùng cho lọc bụi tĩnh điện; 

  – Các sản phẩm đã thiết kế và cung cấp bao gồm:

  + Lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

  + Lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

  + Cung cấp chế tạo thanh cực phòng, khung cực phóng của ESP

  + Cung cấp chế tạo tấm cực lắng cho ESP

  Để xem chi tiết năng lực trong lĩnh vực lọc bụi tĩnh điện ESP click vào .pdf  (tiếng anh .pdf )

  Tin liên quan