• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Lọc bụi túi

  Năng lực trong lĩnh vực lọc bụi túi

  Viện Nghiên cứu Cơ khí có kinh nghiệm thực hiện các công việc sau:

  + Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành lọc bụi túi cho các nhà máy: Nhiệt điện, xi măng, sản xuất vật liệu xây dựng khác.

  + Dịch vụ kỹ thuật: Đại tu, cải tạo nâng cấp lọc bụi túi.

  + Dịch vụ công nghệ: Tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, lắp đặt lọc bụi túi.

  Các sản phẩm đã thiết kế và cung cấp bao gồm:

  + Hệ thống điều khiển thiết bị lọc bụi túi (Tủ điều khiển, van màng,..);

  + Túi lọc, khung túi, van quay, vít tải, quạt hút.

  Xem chi tiết về năng lực trong lĩnh vực lọc bụi túi click file .pdf

  Tin liên quan