• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Nguyễn Tiến Sỹ

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Tiến Sỹ với thông tin như sau:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Tiến Sỹ

  Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

  Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Văn Gợt, TS. Dương Văn Long

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Mã số: 9520103
  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương
  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số kỹ thuật của bộ gõ hệ thống cực lắng lọc bụi tĩnh điện tới khả năng rũ bụi”.

  Thời gian bảo vệ: vào 8g30 thứ 7 ngày 9/5/2020.

  Địa điểm: P. 209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí, số 4 Phạm Văn Đồng – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

  Trân trọng kính mời các đ/c quan tâm tới dự ./.