• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Đức Long

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Đức Long với các thông tin:

  Họ tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Long

  Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Tập thể Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Hạnh, PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng

  Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Mã số: 9520103

  Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương

  Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ – áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép”

  Thời gian bảo vệ: 8g30 thứ 7 ngày 7/9/2019

  Địa điểm: P. 209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí, số 4 Phạm Văn Đồng – Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội

  Trân trọng kính mời các đ/c quan tâm tới dự ./.