• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở NCS Tăng Bá Đại – Khóa 2013

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở cho NCS Tăng Bá Đại – Khóa 2013

  – Đơn vị công tác: Trường Đại học Việt Hung

  – Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ thuốc hàn gốm AR chế tạo trong nước đến chất lượng mối hàn thép kết cấu ”

  – Chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 9520103

  – Người hướng dẫn Khoa học: TS. Hoàng Văn Châu; PGS.TS  Đào Quang Kế

  – Thời gian bảo vệ: 8 giờ 30 thứ 7 ngày 29/06/2019

  – Địa điểm: P209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.