• VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English

  Thông báo

  Thông báo lịch bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Bình – Khóa 2012

  Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Đức Bình Khóa 2012

  – Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Việt trì

  – Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu động lực các tay máy công nghiệp chịu tương tác từ môi trường”

  – Chuyên ngành đào tạo: “Kỹ thuật Cơ khí ”, MS: 9520103

  – Người hướng dẫn Khoa học: TS. Phan Đăng Phong, GS.TSKH Đỗ Sanh

  – Thời gian bảo vệ: 8 giờ 30 thứ 7 ngày 27/07/2019

  – Địa điểm: P209 tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí

  Trân trọng kính mời các đồng chí quan tâm đến dự.