VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tổ hợp và đưa vào vận hành hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600 MW

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tổ hợp và đưa vào vận hành hệ thống bốc dỡ, vận chuyển than cho nhà máy nhiệt điện đốt than có công suất tổ máy đến khoảng 600 MW

Tác giả: Phan Đăng Phong, Đinh Viết Hải, Vũ Văn Điệp, Ngô Hồng Đăng

Nơi đăng: Kỷ yếu KHCN Ngành Công Thương 2016-2020 (2021).

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Hệ thống bốc dỡ và vận chuyển than trong nhà máy nhiệt điện đốt than bao gồm: thiết bị bốc dỡ than từ tàu lên cảng, băng tải vận chuyển từ cảng vào nhà kho, trong nhà kho có các máy đánh đống, máy phá đống. Than chứa trong nhà kho sẽ được băng tải vận chuyển đưa vào két chứa than để đốt trong lò hơi…

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây