VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu và phát triển bơm phun tia ứng dụng vận chuyển tro xỉ trong nhà máy nhiệt điện đốt than

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu và phát triển bơm phun tia ứng dụng vận chuyển tro xỉ trong nhà máy nhiệt điện đốt than

Tác giả: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Chí Cường

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Chính phủ Việt Nam hiện tập trung vào nội địa hóa thiết bị nhiệt điện như một công cụ hữu hiệu để thực hiện chính sách năng lượng bền vững. Bơm phun tia có chức năng vận chuyển tro xỉ trong nhà máy nhiệt điện đốt than là một lựa chọn phù hợp trong bước đầu thực hiện nội địa hóa. Viện Nghiên cứu Cơ khí đã nghiên cứu, thiết kế và chế tạo bơm phun tia vận chuyển tro xỉ có năng suất lên tới 56 t/h. Dự kiến bơm sẽ được vận hành khảo nghiệm đánh giá tại nhà máy nhiệt điện than Thái Bình 1 trong thời gian tới. Kết quả đạt được trong nghiên cứu, phát triển bơm phun tia vận chuyển bùn tro xỉ là bước đầu thành công cơ bản trong hoạt động nội địa hóa thiết bị nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây