VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thông tin LATS “Nghiên cứu công nghệ phun phủ plasma tạo lớp phủ cacbit silic lên bề mặt thép để bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axit chứa flo” của NCS Ngô Xuân Cường

vpdt.vnptioffice.vn

Thông tin LATS “Nghiên cứu công nghệ phun phủ plasma tạo lớp phủ cacbit silic lên bề mặt thép để bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axit chứa flo” của NCS Ngô Xuân Cường

12/04/2023

Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ Luận án tiến sĩ (LATS) cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Xuân Cường vào cuối tháng 05 năm 2023. Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

Họ tên nghiên cứu sinh: Ngô Xuân Cường

Tập thể người hướng dẫn khoa học:  TS. Nguyễn Hà Tuấn và TS. Nguyễn Tuấn Anh

Ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Mã số: 9520103

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu công nghệ phun phủ plasma tạo lớp phủ cacbit silic lên bề mặt thép để bảo vệ chống ăn mòn trong môi trường axit chứa flo”

 

Tóm tắt kết luận mới của luận án:

- Đây là công trình đầu tiên tại Việt Nam nghiên cứu về công nghệ tạo lớp phủ SiC/Cu plasma lên bề mặt thép. Đã tạo được lớp phủ plasma SiC-50Cu lên bề mặt thép với độ dày > 200 µm; độ xốp 1.4%; độ bền bám dính 39 MPa; độ cúng lớp phủ đạt khoảng 295HV; hàm lượng SiC >53%.

- Nghiên cứu đưa ra được kích thước hạt và tỷ lệ phối trộn SiC/Cu đảm bảo quá trình hình thành lớp phủ đạt yêu cầu nghiên cứu tiếp theo. Phân tích quá trình phủ plasma, cải tiến sung phun trong khí bảo vệ Ar. Sử dụng phương pháp Taguchi kết hợp với phân tích phương sai ANOVA để tối ưu hóa các thông số công nghệ ảnh hưởng đến các chỉ tiêu chất lượng đầu ra. Đã xác lập được bộ thông số công nghệ (Cường độ dòng điện I, Khoảng cách phun L, Lưu lượng cấp bột M) phù hợp cho việc tạo lớp phủ plasma SiC-50Cu lên bề mặt thép C45: I=416A, L=45mm và M=32 g/phút.

- Thiết kế, chế tạo thiết bị thử mòn hỗn hợp tương thích với điều kiện thực tế, xây dựng được quy trình thí nghiệm và đánh giá khả năng chống mòn của lớp phủ.

- Kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần tạo ra giải pháp bảo vệ chống mòn cho các thiết bị, công trình làm việc trong môi trường có ăn mòn hóa chất, cụ thể là tạo lớp phủ bảo vệ lên cánh quạt và cánh bơm làm việc trong môi trường axit chứa flo.

- Góp phần nâng cao trình độ, bổ sung tài liệu kỹ thuật cho công nghệ phun phủ.

 

Thông tin nội dung chi tiết LATS của NCS Ngô Xuân Cường

->Thông tin toàn văn luận án click vào đây
->Trích yếu luận án tiến sĩ Tiếng Việt click vào đây

->Trích yếu luận án tiến sĩ Tiếng Anh click vào đây
->Tóm tắt luận án tiến sĩ Tiếng Việt click vào đây
->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng Tiếng Anh click vào đây
->Thông tin luận án tiến sĩ file Tiếng Việt click vào đây
->Thông tin luận án tiến sĩ file Tiếng Anh click vào đây