VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Viện nghiên cứu Cơ khí hoàn thành việc phục hồi hai gối đỡ trục turbin T6, T7 còn lại cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương

vpdt.vnptioffice.vn

Viện nghiên cứu Cơ khí hoàn thành việc phục hồi hai gối đỡ trục turbin T6, T7 còn lại cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương

Ngày 5/10/2017, Viện nghiên cứu Cơ khí hoàn thành việc phục hồi 02 gối đỡ trục turbin T6 và T7 có công suất 620 MW, tốc độ vòng quay 3000 vòng/phút cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương. Đây là hai gối đỡ còn lại trong ba gối đỡ mà Viện thực hiện phục hồi và bàn giao cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương, gối đỡ trục turbin T5 đã hoàn thành phục hồi và bàn giao vào ngày 5/9/2017. 

 

Việc hoàn thành các gối đỡ trục turbin cho nhà máy nhiệt điện là kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ cấp Bộ năm 2012, đề tài: ” Nghiên cứu phục hồi bạc turbin cao áp cho nhà mày nhiệt điện bằng vật liệu ba bít “.

 

Một số hình ảnh của gối đỡ trục turbin T6 và T7 cho nhà máy nhiệt điện Mông Dương.