VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Viện Nghiên cứu Cơ khí với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

vpdt.vnptioffice.vn

Viện Nghiên cứu Cơ khí với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Từ đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp dịch bệnh Covid -19 tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND các Tỉnh, Thành phố trên cả nước đã có các Chỉ thị, Công điện khẩn nhằm chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước và tại các Tỉnh, Thành phố.

 

Viện Nghiên cứu Cơ khí có trụ sở chính tại Hà Nội và Phân Viện tại thành phố Hồ Chí Minh, là hai thành phố lớn, là trung tâm văn hóa, chính trị xã hội, kinh tế của cả nước, là nơi luôn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh cao.

 

Vì vậy, chấp hành các chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố Hà Nội, Bộ Y tế và của Bộ Công Thương, Viện Nghiên cứu Cơ khí đã có những giải pháp quyết liệt, phù hợp với điều kiện, tính chất hoạt động của Viện, hướng đến hoàn thành mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh, đời sống cán bộ viên chức người lao động.

 

Đầu năm 2020, Viện đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 do một đồng chí trong Lãnh đạo Viện làm Trưởng Ban. Ban chỉ đạo đã tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Công Thương về công tác phòng chống dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo từng thời điểm tại Viện; tuyên truyền đến từng cán bộ viên chức nhận thức rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; nâng cao nhận thức và trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với bản thân,  gia đình, cơ quan và cộng đồng.

 

Các giải pháp cơ bản Viện đã thực hiện trong thời gian vừa qua là ban hành Kế hoạch duy trì hoạt động kinh doanh liên tục ứng phó với dịch Covid – 19; thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các Chỉ thị của Bộ Y tế, UBND thành phố Hà Nội, UBND thành phố Hồ Chí Minh. Một giải pháp có tính chất cơ bản, lâu dài là Viện đã chủ động tìm kiếm nguồn vắc xin và gần 90% cán bộ viên chức, người lao động đủ điều kiện đã được tiêm chủng.

 

Với tinh thần chung tay cùng cả nước phòng chống dịch bệnh, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, Viện đã ủng hộ quỹ phòng chống dịch Covid-19 số tiền 350 triệu đồng (thông qua bệnh viện E), đồng thời ủng hộ về vật chất gồm 2000 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ y tế cho Đoàn cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng bệnh viện E đi tăng cường chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2021. 

 

Viện trưởng Phan Đăng Phong trao tặng bệnh viện E 2000 khẩu trang y tế, 200 bộ đồ bảo hộ y tế cho Đoàn cán bộ, bác sỹ, điều dưỡng bệnh viện E đi tăng cường chống dịch tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 7 năm 2021.                                                                            

Với sự chủ động, tích cực phòng chống dịch covid-19 của Viện, toàn bộ cán bộ viên chức người lao động của Viện không bị lây nhiễm covid-19 và tất cả các mục tiêu chất lượng đều đạt kế hoạch đề ra, đời sống, việc làm cho người lao động được đảm bảo.