VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Đình Hiếu

vpdt.vnptioffice.vn

Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Trần Đình Hiếu

Sáng ngày 13/8/2022, tại phòng họp P209 Tòa nhà trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí, Trung tâm Đào tạo đã tổ chức Hội thảo khoa học luận án tiến sĩ (LATS) cho nghiên cứu sinh (NCS) Trần Đình Hiếu:

Đơn vị công tác: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh - Tỉnh Nghệ An

Tên đề tài: “Nghiên cứu tối ưu hóa chế độ cắt khi mài trục vít Acsimet thép hợp kim để giảm độ nhám bề mặt răng”;

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí, mã số 9520103;

Tập thể Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Vệ Quốc, TS Đỗ Đình Lương;

Đến dự buổi Hội thảo có PGS.TS Lê Thu Quý, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, các nhà giáo, các nhà khoa học trong và ngoài Viện. Chủ trì Hội thảo là PGS.TS Hoàng Văn Gợt.

Hội thảo khoa học LATS của NCS Trần Đình Hiếu đã kết thúc tốt đẹp với 10/10 nhà khoa học có mặt được mời đánh giá đều nhất trí thông qua để NCS có thể tiếp tục chỉnh sửa hoàn thiện luận án, chuẩn bị cho việc bảo vệ luận án các cấp tiếp theo.