VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Một số giải pháp nâng cao độ tin cậy cơ khí Hệ thống đổ sợi máy sợi con

vpdt.vnptioffice.vn

Một số giải pháp nâng cao độ tin cậy cơ khí Hệ thống đổ sợi máy sợi con

Tên bài báo: Một số giải pháp nâng cao độ tin cậy cơ khí Hệ thống đổ sợi máy sợi con

Tác giả:  PGS,TS.Hoàng Văn Gợt; ThS.Phạm Văn Hùng;

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam 

Thời gian đăng: Số 5/2014

Tóm tắt bài báo: Trong toàn ngành Sợi tại Việt Nam có khoảng 4000 máy sợi con đang hoạt động phục vụ sản xuất, trong đó khâu đổ sợi của các máy được tự động hóa, thay thế thủ công,  chỉ cần một người thợ đã phục vụ được 4 máy, thời gian dừng máy để tháo, đặt búp sợi và lõi vào vị trí giảm đi 50%, năng suất khâu đổ sợi cao hơn trên 2 lần. Để bảo đảm hệ thống hoạt động ổn định, đạt năng suất thì độ tin cậy của cơ cấu đóng vai trò rất quan trọng. Đề tài sẽ đề xuất một số giải pháp để nâng cao độ tin cậy cơ khí  cho hệ thống đổ sợi máy sợi con.

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết tại đây