VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Một số kết quả tính toán phao thu nhận năng lượng sóng, dùng trong hệ thống phát điện bằng năng lượn

vpdt.vnptioffice.vn

Một số kết quả tính toán phao thu nhận năng lượng sóng, dùng trong hệ thống phát điện bằng năng lượn

Tên bài báo: Một số kết quả tính toán phao thu nhận năng lượng sóng, dùng trong hệ thống phát điện bằng năng lượng sóng, quy mô nhỏ

Tác Giả: Nguyễn Chí Cường, Nguyễn Thế Mịch

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014

Thời gian đăng: Năm 2012

Tóm tắt bài báo: Bài báo tóm tắt tình hình nghiên cứu, phát triển năng lượng sóng biển trong và ngoài nước, cũng như trình bày khái niệm về sóng và năng lượng sóng, từ đó chọn lựa nguyên lư, giải pháp, kết cấu cho thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển phù hợp với quy mô công suất nhỏ. Trong bài báo cũng trình bày phương pháp tính toán, xác định năng lượng cho thiết bị trên cơ sở các thông số cơ bản của sóng, áp dụng tính toán trong một trường hợp cụ thể.

Toàn văn bài báo: Xem file đính kèm tại đây