VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài 12 “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài 12 “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình

04/11/2020

Ngày 3 tháng 11 năm 2020, tại Bộ Công Thương Hội đồng đánh giá, nghiệm thu cấp Nhà nước đã họp nghiệm thu kết quả đề tài 12 “Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, quy chế và xây dựng quy trình về quản lý, tổ chức thực hiện dự án Nhà máy nhiệt điện áp dụng Cơ chế 1791” thuộc Dự án khoa học và công nghệ cấp Quốc gia do Viện Nghiên cứu Cơ khí chủ trì thực hiện.

 

Tham dự phiên họp có PGS.TS Trương Duy Nghĩa, Chủ tịch Hội đồng, toàn thể các ủy viên Hội đồng, đại diện Bộ Công Thương, Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện Viện Nghiên cứu Cơ khí có TS. Phan Đăng Phong Viện trưởng, lãnh đạo các phòng chức năng của Viện, Chủ nhiệm đề tài và cộng sự.

 

Chủ nhiệm đề tài đã trình bày Báo cáo tổng kết đề tài 12 trước Hội đồng nghiệm thu các nội dung và kết quả nghiên cứu khoa học của đề tài đạt được.

 

Theo đánh giá của Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả đề tài, mặc dù việc áp dụng quyết định 1791/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong thực tiễn còn có nhiều vấn đề cần cập nhật sửa đổi trong thời gian tới, nhưng khối lượng nghiên cứu, tổng hợp, phân tích của nhóm nghiên cứu là rất lớn, tài liệu và các nghiên cứu trong nước chưa đầy đủ, việc tập hợp tư liệu gặp nhiều khó khăn, nhưng nhóm đề tài và cơ quan chủ trì đề tài đã nỗ lực cố gắng hoàn thành 100% hợp đồng KH&CN với chất lượng tốt, trung thực, có tính ứng dụng vào thực tiễn, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước. Kết quả nghiên cứu của đề tài có thể áp dụng, chuyển giao cho các đơn vị thực hiện công tác nội địa hóa các hệ thống thiết bị phụ của nhà máy nhiệt điện trong nước.

 

Thay mặt Viện Nghiên cứu Cơ khí, TS. Phan Đăng Phong Báo cáo các kết quả khoa học công nghệ (KHCN) của Dự án KHCN nhiệt điện 600MW, cảm ơn Hội đồng nghiệm thu đã giành thời gian và có nhiều ý kiến đóng góp giúp cho Chủ nhiệm đề tài và Viện hoàn thiện Báo cáo tổng kết của đề tài trước khi nộp cho Bộ Công Thương đồng thời biểu dương sự nỗ lực của Chủ nhiệm đề tài và công sự đã hoàn thành đề tài.

 

Một số hình ảnh trong buổi họp nghiệm thu cấp Nhà nước đề tài 12.