VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Nghiên cứu thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển ở Việt Nam dựa trên nguyên lý thủy tĩnh.

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển ở Việt Nam dựa trên nguyên lý thủy tĩnh.

Tên bài báo: Nghiên cứu thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển ở Việt Nam dựa trên nguyên lý thủy tĩnh.

Tác giả: Nguyễn Chí Cường; Nguyễn Thế Mịch; Tô Việt Anh

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học Cơ học Thủy khí toàn quốc năm 2014

Thời gian đăng: Năm 2014

Tóm tắt bài báo: Bài báo tóm tắt tình hình nghiên cứu các giải pháp cơ bản khai thác, chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng ở Việt Nam và trên thế giới. Từ đó chọn lựa nguyên lý, giải pháp, kết cấu cho thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển phù hợp với điều kiện sóng biển ở Việt Nam. Trong bài báo, chúng tôi còn đưa ra sơ đồ động học, động lực học của kết cấu thiết bị đã lựa chọn và thiết kế chế tạo 01 bộ thiết bị hoàn chỉnh. Đồng thời xác định sự phụ thuộc của Hệ số trao đổi năng lượng sóng CWR vào thông số kết cấu thiết bị cũng như các thông số của sóng biển. Kết quả đạt được : Chế tạo hoàn thiện 01 bộ thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển, các phương pháp kiểm tra, chạy thử hoạt động của thiết bị trước khi đưa vào sử dụng thực tế và đưa ra đồ thị sự phụ thuộc của Hệ số trao đổi năng lượng sóng CWR vào thông số kết cấu thiết bị cũng như các thông số của sóng biển.

Toàn văn bài báo: Xem file đính kèm tại đây