VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Nghiên cứu thiết kế cơ cấu công tác hệ thống đổ sợi máy sợi con

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu thiết kế cơ cấu công tác hệ thống đổ sợi máy sợi con

Tên bài báo: Nghiên cứu thiết kế cơ cấu công tác hệ thống đổ sợi máy sợi con

Tác giả: ThS.Phạm Văn Hùng; PGS,TS.Hoàng Văn Gợt; ThS.Nguyễn Xuân Chung

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình khoa học Hội nghị Cơ điện tử toàn quốc lần thứ 7 (VCM-2014)

Thời gian đăng: VCM- 11/2014

Tóm tắt bài báo: Hệ thống đổ sợi tự động có nhiệm vụ tháo dỡ búp sợi đã quấn đủ sợi ra khỏi băng máy và đặt lõi  búp  sợi vào băng máy sợi con thay thế cho các thao tác thủ công. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, tính toán một số thông số kỹ thuật quan trọng và kiểm bền trục chính cơ cấu công tác trong hệ thống đổ sợi tự động máy sợi con loại 500 cọc. Kết quả nghiên cứu được ứng dụng để thiết kế cơ cấu công tác của hệ đổ sợi tự động, đáp ứng yêu cầu chu trình làm việc được đặt ra của hệ thống. 

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết tại đây