VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Nghiên cứu tính toán hệ thống pháp điện bằng năng lượng sóng quy mô công suất nhỏ

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu tính toán hệ thống pháp điện bằng năng lượng sóng quy mô công suất nhỏ

Tên bài báo:  Nghiên cứu tính toán hệ thống pháp điện bằng năng lượng sóng quy mô công suất nhỏ

Tác giả: Nguyễn Chí Cường; Nguyễn Thế Mịch

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị Cơ học kỹ thuật toàn quốc 

Thời gian đăng: Năm 2014

Tóm tắt bài báo: Bài báo tóm tắt tình hình nghiên cứu, phát triển năng lượng tái tạo nói chung và năng lượng sóng biển nói riêng ở cả trong và ngoài nước, đồng thời đưa ra các giải pháp cơ bản trong khai thác, chuyển đổi năng lượng sóng biển thành điện năng. Từ đó chọn lựa nguyên lý, giải pháp, kết cấu cho thiết bị phát điện bằng năng lượng sóng biển phù hợp với quy mô công suất nhỏ. Trong bài báo, chúng tôi còn đưa ra sơ đồ động học, động lực học của kết cấu thiết bị đã lựa chọn. Đồng thời xác định sự phụ thuộc của Hệ số trao đổi năng lượng sóng CWR vào thông số kết cấu thiết bị cũng như các thông số của sóng biển.

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết tại đây