VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Phân tích động lực học vi sai cầu sau ô tô tải nhẹ

vpdt.vnptioffice.vn

Phân tích động lực học vi sai cầu sau ô tô tải nhẹ

Tên bài báo: Phân tích động lực học vi sai cầu sau ô tô tải nhẹ

Tác giả: Trần Hữu Danh; PGS.TS Đào Duy Trung; PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016

Thời gian đăng: 2016

Tóm tắt bài báo: Bài báo trình bày mô hình không gian phân tích động lực học cụm vi sai cầu sau chủ động ô tô tải nhẹ có xét đến ảnh hưởng của ma sát tại các bộ phận của cơ cấu vi sai trong trường hợp có khóa vi sai và không khóa vi sai bằng các phương trình cơ học. Sử dụng phần mềm Matlab để giải và tìm ra được ảnh hưởng của hệ số cản mặt đường đến động lực học vi sai. Từ đó xác định được điều kiện hoạt động của xe trên các mặt đường giao thông, đường nông nghiệp, đường lâm nghiệp hoặc những loại đường khác nhau.

Toàn văn bài bào: xem chi tiết tại đây