VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
HƯỚNG TỚI LỄ KỶ NIỆM 60 NĂM NGÀY THÀNH LẬP VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ (6/7/1962 - 6/7/2022)
Thông báo Kế hoạch phát động và tổ chức hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Viện Nghiên cứu Cơ khí

vpdt.vnptioffice.vn

Thông báo Kế hoạch phát động và tổ chức hoạt động chào mừng 60 năm thành lập Viện Nghiên cứu Cơ khí

Nhằm thiết thực hướng đến ngày Lễ kỷ 60 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Cơ khí (06/7/1962 – 06/7/2022), Viện Ban hành Kế hoạch phát động và tổ chức hoạt động chào mừng 60 năm ngày thành lập Viện theo file đính kèm tại đây