VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thông tin buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Đức Long

vpdt.vnptioffice.vn

Thông tin buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Đức Long

08/09/2019

Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp 209 trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Đức Long

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ – áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép”.

Thuộc chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí, mã số 62.52.01.03

Tập thể Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Hạnh, PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng.

Đến dự buổi lễ có: PGS.TS. Lê Thuy Quý, Giám đốc Trung tâm đào tạo Viện Nghiên cứu Cơ khí, các nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Kết quả bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Đức Long được hội đồng họp đánh giá, chấm điểm 7/7 phiếu đạt (tỉ lệ phiếu đạt: 100%) trong đó có 5/7 phiếu xuất sắc.

Buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Đức Long đã kết thúc và thành công tốt đẹp.

 

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Hoàng Đức Long.