VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thông tin buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Bình

vpdt.vnptioffice.vn

Thông tin buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Bình

Sáng ngày 27 tháng 7 năm 2019, tại phòng họp 209 trụ sở Viện Nghiên cứu Cơ khí, Viện đã tổ chức buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Đức Bình khóa học 2012.

Đơn vị công tác: Trường Đại học Công nghiệp Việt Trì

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu động lực các tay máy công nghiệp chịu tương tác từ môi trường”.

Thuộc chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật Cơ khí, mã số 62.52.01.03

Tập thể Người hướng dẫn khoa học: TS. Phan Đăng Phong, PGS.TSKH Đỗ Sanh.

Đến dự buổi lễ có: TS. Vũ Văn Khoa, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí, các nhà giáo, nhà khoa học trong và ngoài Viện.

Kết quả bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Bình được hội đồng họp đánh giá, chấm điểm 7/7 phiếu đạt (tỉ lệ phiếu đạt: 100%) trong đó có 4/7 phiếu xuất sắc.

Buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Bình đã thành công tốt đẹp.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện của NCS Vũ Đức Bình.