VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Xây dựng mô hình động lực học trục Các đăng trong hệ thống truyền lực xe ô tô tải nhẹ

vpdt.vnptioffice.vn

Xây dựng mô hình động lực học trục Các đăng trong hệ thống truyền lực xe ô tô tải nhẹ

Tên bài báo: Xây dựng mô hình động lực học trục Các đăng trong hệ thống truyền lực xe ô tô tải nhẹ

Tác giả: Trần Hữu Danh; PGS.TS Đào Duy Trung; PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang 

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016

Thời gian đăng: 2016

Tóm tắt bài báo: Trục các đăng trong hệ thống truyền lực trên xe ô tô tải nhẹ cho phép chuyển dịch góc tương đối giữa các trục, chuyển dịch theo chiều trục tại khớp then hoa ở thân cụm trục. Trục các đăng truyền mô men xoắn từ hộp số đến cầu chủ động làm cho xe chuyển động. Bài báo trình bày nội dung nghiên cứu ứng dụng lý thuyết động học hệ nhiều vật để xây dựng mô hình cơ học, mô hình toán học và các phương trình toán mô tả chuyển động của trục các đăng trên xe ô tô tải nhẹ

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết tại đây