VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Chế tạo các chi tiết trong máy dệt bao bì PP làm việc trong điều kiện không bôi trơi bằng vật liệu c

vpdt.vnptioffice.vn

Chế tạo các chi tiết trong máy dệt bao bì PP làm việc trong điều kiện không bôi trơi bằng vật liệu c

Tên bài báo: Chế tạo các chi tiết trong máy dệt bao bì PP làm việc trong điều kiện không bôi trơi bằng vật liệu composit kim loại-polime

Tác giả: Nhữ Hoàng Giang, Đỗ Đình Lương, Lê Tiến Dũng, Đỗ Thái Cường, Ngô Xuân Cường

Nơi đăng: Đăng trên tạp chí Cơ khí Việt Nam số 1+2

Thời gian đăng: 2016

Tóm tắt bài báo: Bài viết giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ: Qui trình công nghệ phối trộn Polime với kim loại (ở dạng Oxit) tạo vật liệu Composit Kim loại – Polime. Vật liệu Composit Kim loại – Polime tạo ra được ứng dụng chế tạo một số chi tiết trong dây chuyền thiết bị sản xuất bao bì PP làm việc trong điều kiện ma sát không bôi trơn. Sản phẩm thử nghiệm của đề tài: Má trượt, con lăn đỡ được lắp đặt vào máy dệt bao bì PP của Công ty Kim khí Hà Trung thử nghiệm đạt được các yêu cầu của đề tài và của doanh nghiệp. Vật liệu Composit kim loại – Polime sản phẩm của đề tài có thể dùng để chế tạo phần lớn các chi tiết trong ngành Dệt may làm việc chịu ma sát không bôi trơn.

Toàn văn bài báo: Xem chi tiết tại đây