VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu quế công suất 40kg cành và lá quế/ca (8 tiếng) phù hợp với điều kiện nông thôn.

vpdt.vnptioffice.vn

Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu quế công suất 40kg cành và lá quế/ca (8 tiếng) phù hợp với điều kiện nông thôn.

Tên bài báo: Nghiên cứu, thiết kế chế tạo hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu quế công suất 40kg cành và lá quế/ca (8 tiếng) phù hợp với điều kiện nông thôn.

Tác giả: Nhữ Hoàng Giang – TS. Đỗ Đình lương – ThS. Lê Tiến Dũng – Đỗ Thái Cường – ThS Ngô Xuân Cường

Nơi đăng: Tạp chí Cơ khí Việt Nam số 10

Thời gian đăng: 2016

Tóm tắt bài báo: Bài viết giới thiệu sản phẩm khoa học công nghệ: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo thử nghiệm hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu quế từ cành và lá quế phù hợp với điều kiện nông thôn Việt Nam.      Sản phẩm thử nghiệm của đề tài: Thiết kế, chế tạo hệ thống thiết bị, thử nghiệm vận hành hệ thống thiết bị. Chưng cất thử nghiệm, đánh giá năng suất và chất lượng tinh dầu trên hệ thống thiết bị được chế tạo của đề tài. Xây dựng qui trình công nghệ chưng cất tinh dầu quế từ cành và lá quế. Hệ thống thiết bị chưng cất tinh dầu quế, qui mô nhỏ, kết cấu đơn giản, bền chắc, dễ sử dụng và bảo dưỡng sửa chữa. Nhiên liệu dùng để chưng cất đa dạng có thể dùng điện, gas, than, củi..phù hợp với các vùng nông thôn Việt Nam.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây