VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Thông tin LATS đề tài: "Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ - áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép"

vpdt.vnptioffice.vn

Thông tin LATS đề tài: "Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ - áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép"

Viện Nghiên cứu Cơ khí dự kiến tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Hoàng Đức Long vào tháng 9 năm 2019, Viện đăng tải thông tin luận án tiến sĩ của NCS như sau:

Họ tên nghiên cứu sinh: Hoàng Đức Long

Đơn vị công tác: Viện Nghiên cứu Cơ khí

Tập thể Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Văn Hạnh, PGS. TS. Nguyễn Chỉ Sáng

Chuyên ngành: Kỹ thuật Cơ khí – Mã số: 9520103

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí – Bộ Công Thương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu xác định chế độ hàn điện xỉ – áp lực tối ưu ứng dụng để hàn nối cốt thép”

Xem chi tiết các thông tin luận án tiến sĩ của NCS Hoàng Đức Long:
->Thông tin toàn văn luận án xin click vào đây
->Trích yếu luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
->Tóm tắt luận án tiến sĩ tiếng Việt click vào đây
->Tóm tắt luận án tiến sĩ bằng tiếng Anh click vào đây
->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Việt click vào đây
->Thông tin luận án tiến sĩ file tiếng Anh click vào đây