VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Công nghệ phủ lưu hóa cao su không khuôn dùng áp lực cao cho buồng bơm

vpdt.vnptioffice.vn

Công nghệ phủ lưu hóa cao su không khuôn dùng áp lực cao cho buồng bơm

Tác giả: Ngô Xuân Cường, Lê Thu Quý, Nguyễn Tuấn Anh, Đỗ Thanh Tùng – Phòng thí nghiệm trọng điểm Công nghệ Hàn và Xử lý bề mặt – Viện Nghiên cứu Cơ khí;  Viện Kỹ thuật nhiệt đới – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam 

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu chế tạo lớp phủ cao su NBR lên lòng bơm. Có 3 thông số quy trình chế tạo lớp phủ cao su NBR lên nền thép là nhiệt độ lưu hóa 135°C, áp suất tác dụng lên bề mặt cao su 30 kgf/cm2 và thời gian lưu hóa 30 phút. Tính chất cơ lý của lớp phủ cao su thu được gồm: độ bền kéo đứt 11,8 MPa; độ dãn dài khi đứt 530%; độ dãn dài dư 33,2%; độ cứng 66 ShoreA; độ bền mài mòn 1,78 cm3 / 1,61 km; độ bền kéo bóc 7,5 MPa và độ bền kéo trượt 18,8 MPa. Các kết quả thu được cho thấy tiềm năng ứng dụng giải pháp công nghệ này để bảo vệ hiệu quả chống ăn mòn cho lòng bơm cát và bơm dung dịch khoáng chất.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây