VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Năng lực trong lĩnh vực hệ thống thải tro, xỉ (AHS)

vpdt.vnptioffice.vn

Năng lực trong lĩnh vực hệ thống thải tro, xỉ (AHS)

Viện Nghiên cứu Cơ khí có kinh nghiệm thực hiện các công việc sau:

+ Hệ thống xử lý tro xỉ bao gồm các hệ thống: Vận chuyển xỉ đáy, vận chuyển tro bay và hệ thống tháo xỉ khỏi nhà máy;

+ Hệ thống vận chuyển tro bay kiểu chân không được thiết kế để vận chuyển tro bay cho tổ máy 1 và 2 từ các bộ lọc bụi tĩnh được, bộ hâm nước và bộ gia nhiệt. Hệ thống tro bay cũng bao gồm cả silo chứa tro bay chung cho cả tổ máy 1 và 2 với hệ thống sục, thiết bị tháo tro trong trường hợp khẩn cấp: (1) thiết bị tháo xỉ khô, (1) thiết bị tháo xỉ ướt và (2) bình chuyển tiếp đặt ở phía dưới silo cùng với bơm tia phun để vận chuyển bùn cho tới giếng gom trong chế độ vận hành bình thường;

+ Hệ thống xỉ đáy được thiết kế để vận chuyển xỉ đáy bởi băng tải cào ngập trong nước và băng tải nghiêng để vận chuyển xỉ đáy tới silo xỉ đáy. Hệ thống thải xỉ đáy được cung cấp với một băng tải đảo chiều tháo xỉ tới xe tải hoặc hoặc hệ thống bơm tia phun để đẩy tới giếng gom;

Tất cả xỉ đáy và tro bay được gom trong giếng gom và được vận chuyển tới ao tro bởi các bơm bùn, nước được tách ra từ tro xỉ ở ao tro sẽ được hồi lại giếng nước bằng bơm tuần hoàn.

– Các sản phẩm đã thiết kế và cung cấp bao gồm:

+ Thuyền xỉ;

+ Băng tải nghiêng;

+ Máy nghiền xỉ;

+ Băng tải đảo chiều; 

+ Silo xỉ đáy;

+ Silo tro bay;

+ Mấy trộn;

+ Ống xả co giãn;

+ Bơm chân không;

+ Lọc bụi silo tro bay;

+ Tách lọc bụi đỉnh silo. 

Xem chi tiết về năng lực trong lĩnh vực hệ thống thải tro, xỉ (AHS) click file .pdf  (tiếng anh .pdf)