VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Liên hệ

vpdt.vnptioffice.vn

Liên hệ

Địa chỉ: Số 4 Đường Phạm Văn Đồng, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại:  +84.24.37647350/ 37644442      Fax: +84.24.37649883

Email: narime@narime.gov.vn