VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Năng lực trong lĩnh vực lọc bụi tĩnh điện (ESP)

vpdt.vnptioffice.vn

Năng lực trong lĩnh vực lọc bụi tĩnh điện (ESP)

Viện Nghiên cứu Cơ khí có kinh nghiệm thực hiện các công việc sau:

– Thiết kế, chế tạo, lắp đặt và vận hành lọc bụi tĩnh điện cho các nhà máy: nhiệt điện, xi măng, luyện thép có lưu lượng phát thải bất kỳ.

– Cung cấp dịch vụ kỹ thuật: đại tu, cải tạo nâng cấp lọc bụi tĩnh điện.

– Cung cấp dịch vụ công nghệ: tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát lắp đặt lọc bụi tĩnh điện.

– Cung cấp phụ tùng và linh kiện cho hệ thống Lọc bụi tĩnh điện bao gồm: Hệ thống điều khiển thiết bị lọc bụi tĩnh điện; Biến thế chỉnh lưu, sứ cách điện các loại, điện cực lắng, điện cực phóng, búa gõ rũ bụi, động cơ rung gõ …; Các thiết bị đo, cảm biến chuyên dùng cho lọc bụi tĩnh điện; 

– Các sản phẩm đã thiết kế và cung cấp bao gồm:

+ Lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1

+ Lọc bụi tĩnh điện cho nhà máy nhiệt điện Thái Bình 1

+ Cung cấp chế tạo thanh cực phòng, khung cực phóng của ESP

+ Cung cấp chế tạo tấm cực lắng cho ESP

Để xem chi tiết năng lực trong lĩnh vực lọc bụi tĩnh điện ESP click vào .pdf  (tiếng anh .pdf )