VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020

vpdt.vnptioffice.vn

Đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020

08/01/2021

Ngày 07 tháng 01 năm 2020, tại Bộ Công thương, Hội đồng khoa học được thành lập theo Quyết định 3612/QĐ-BCT của Bộ trưởng Bộ Công thương ngày 31 tháng 12 năm 2020 đã họp đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ năm kết thúc năm 2020 gồm:

 

  1. Đề tài cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống xử lý rác thải y tế bằng phương pháp hấp nhiệt ướt năng xuất 4.000-4.500 kg/ngày” do KS. Nguyễn Văn Bình làm Chủ nhiệm đề tài;

  2. Đề tài cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ nanocomposite nền niken bền mài mòn, ăn mòn bằng công nghệ mạ xoa” do ThS. Đỗ Thanh Tùng làm Chủ nhiệm đề tài;

  3. Nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ về xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia năm 2020 thuộc dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngành công nghiệp” do PGS.TS Lê Thu Quý làm chủ nhiệm;

  4. Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu Cơ khí do Phòng KT-KHCN và TCHC chủ trì thực hiện.

 

Các chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ đã trình bày báo cáo kết quả của đề tài/nhiệm vụ.

Các ủy viên phản biện và ủy viên hội đồng, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện đề tài và đặt câu hỏi cho các tác giả.

Các Chủ nhiệm Đề tài tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng và sẽ cập nhật vào báo cáo tổng kết đề tài.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá cho 03 đề tài và 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020, kết quả các đề tài và nhiệm vụ đều đạt yêu cầu.

 

Một số hình ảnh tại hội động đánh giá, nghiệm thu cấp Bộ các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020