VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020

vpdt.vnptioffice.vn

Đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020

23/12/2020

Ngày 22 tháng 12 năm 2020, tại Viện Nghiên cứu Cơ khí, Hội đồng khoa học công nghệ (thành lập theo Quyết định 174/QĐ-NCCK của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí) đã họp đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020, bao gồm:

1. Đề tài cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu chế tạo lớp phủ nanocomposite nền niken bền mài mòn, ăn mòn bằng công nghệ mạ xoa” do ThS. Đỗ Thanh Tùng làm Chủ nhiệm đề tài;

2. Đề tài cấp Bộ Công Thương “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và đưa vào vận hành hệ thống xử lý rác thải y tế bằng phương pháp hấp nhiệt ướt năng xuất 4.000-4.500 kg/ngày” do KS. Nguyễn Văn Bình làm Chủ nhiệm đề tài;

3. Các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020 của Viện Nghiên cứu Cơ khí do Phòng KT-KHCN và TCHC chủ trì thực hiện.

Phó Viện trưởng Nguyễn Hải Hà – Chủ tịch Hội đồng điều hành các phiên họp nghiệm thu.

Các chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ đã trình bày báo cáo kết quả của đề tài/nhiệm vụ.

Các ủy viên phản biện và ủy viên hội đồng, nhận xét đánh giá kết quả thực hiện đề tài và đặt câu hỏi cho các tác giả.

Các Chủ nhiệm đề tài/nhiệm vụ tiếp thu ý kiến góp ý của Hội đồng và sẽ cập nhật vào báo cáo tổng kết của đề tài/nhiệm vụ.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá cho 02 đề tài và 02 nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng năm 2020, kết quả các đề tài và nhiệm vụ đều đạt yêu cầu, đủ điều kiện nghiệm thu cấp Bộ.

 

Một số hình ảnh trong buổi lễ đánh giá, nghiệm thu cấp Cơ sở các nhiệm vụ khoa học công nghệ năm 2020.