VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Điều khiển bám quỹ đạo của máy bốc dỡ than dạng gàu xúc liên tục bằng phương pháp dự đoán mô hình

vpdt.vnptioffice.vn

Điều khiển bám quỹ đạo của máy bốc dỡ than dạng gàu xúc liên tục bằng phương pháp dự đoán mô hình

Tác giả: Phan Đăng Phong Viện Nghiên cứu Cơ khí, Đỗ Đăng Khoa, Lê Quang Dương Đại học Bách khoa Hà Nội

Nơi đăng: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X – Tập 2. Động lực học và điều khiển

Thời gian đăng: Hà Nội, 8-9/12/2017

Tóm tắt bài báo: Máy bốc dỡ than dạng gàu xúc liên tục (CSU) là một hệ động lực dạng tay máy để vận chuyển than từ khoang tàu thủy lên các băng chuyền đưa về các kho/bãi chứa dự trữ cho các nhà máy nhiệt điện. Trong bài báo, mô hình động lực của máy bốc dỡ than dạng gàu xúc liên tục được xây dựng bằng phương pháp Lagrange II dựa trên các số liệu của từ hệ thống thật của dự án nhiệt điện Sông Hậu I. Việc điều khiển hệ tay máy để lấy than trong không gian hạn chế của khoang tàu được thực hiện nhờ bộ điều khiển dự đoán mô hình với khả năng xử lý các ràng buộc khớp và vị trí đầu gầu xúc kết hợp với bộ lọc Kalman mở rộng. Tính khả thi của bộ điều khiển đề xuất được thể hiện qua kết quả mô phỏng số.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây