VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Động lực học tay máy có khe hở khớp động

vpdt.vnptioffice.vn

Động lực học tay máy có khe hở khớp động

Tên bài báo: Động lực học tay máy có khe hở khớp động

Tác giả: Vũ Đức Bình, Đỗ Đăng Khoa, Phan Đăng Phong, Đỗ Sanh

Nơi đăng: Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực

Thời gian đăng: ngày 13 tháng 10 năm 2016, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội 

Tóm tắt bài báo: Đối với các tay máy chuyển động chương trình, thí dụ, trong công nghiệp (các tay máy bốc xếp, sơn, hàn..), các tay máy y tế (phục vụ phẫu thuật)… yêu cầu chặt chẽ về các sai lệch đối với thao tác. Điều này yêu cầu khá cao đối với khe hở tại các khớp (xảy ra có thể do chế tạo, do mài mòn,..).

Trong báo cáo dựa trên Nguyên lý Phù hợp và phương pháp ma trận truyền, thiết lập phương trình chuyển động cho các tay máy phẳng gồm chuỗi các khâu được nối với nhau bằng các khớp quay  khi tồn tại  khe hở tại các khớp quay. Từ  đó có thể xác định các sai số khi vận hành các tay máy.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây