VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Động lực học xe dỡ than có tính đến ảnh hưởng của dòng vật liệu rời

vpdt.vnptioffice.vn

Động lực học xe dỡ than có tính đến ảnh hưởng của dòng vật liệu rời

Tác giả:  Nguyễn Thái Minh Tuấn, Phạm Thành Chung Bộ môn Cơ học ứng dụng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phan Đăng Phong Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Nơi đăng: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X – Tập 2. Động lực học và điều khiển

Thời gian đăng: Hà Nội, 8-9/12/2017

Tóm tắt: Xe dỡ than (tripper car) cùng băng tải và dòng vật liệu rời trên băng tải là một hệ thống động lực phức tạp do có vật liệu vào và ra khỏi hệ thống liên tục. Bài báo này đưa ra một số giả thiết nhằm đơn giản hóa việc phân tích động lực học của hệ này. Sau đó, phương pháp năng lượng được sử dụng để thiết lập các phương trình vi phân chuyển động cho xe dỡ than. Các phương trình này giúp dự đoán ứng xử động lực của hệ và hỗ trợ quá trình thiết kế. 

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây