VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Giải pháp đóng bao bành tự động và vận chuyển bành xi măng

vpdt.vnptioffice.vn

Giải pháp đóng bao bành tự động và vận chuyển bành xi măng

Tác giả:  Nguyễn Trường Quang, Phạm Xuân Trường, Nguyễn Văn Minh – Viện Nghiên cứu Cơ khí 

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Bài báo giới thiệu giải pháp mới trong việc vận chuyển số lượng lớn bao xi măng từ các nhà máy sản xuất hoặc trạm xuất xi măng xuống các đơn vị vận chuyển tải trọng lớn như xà lan, tàu. Phương pháp truyền thống thường là vận chuyển đơn lẻ từng bao và xếp bao thủ công trên tàu tốn rất nhiều thời gian, công sức. Với giải pháp mới này, số lượng bao được đóng thành bành lớn, tiết kiệm thời gian xếp, tiết kiệm hơn không gian sắp xếp bao trên đơn vị vận chuyển.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây