VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Giới thiệu về hệ thống robot bốc xếp hàng tự động trong sản xuất

vpdt.vnptioffice.vn

Giới thiệu về hệ thống robot bốc xếp hàng tự động trong sản xuất

Tác giả:  Nguyễn Trường Quang, Nguyễn Văn Minh, Trần Sĩ Kiên – Trung tâm Chế tạo Cơ khí, Viện Nghiên cứu Cơ khí

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo:Hệ thống Robot bốc xếp hàng tự động (robot palletizing) là một công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ tự động hóa Logistics, trong đó, áp dụng ý tưởng về việc sử dụng hệ thống robot công nghiệp để thực hiện xếp chồng các loại hàng hóa theo mô hình nhất định và thực hiện các hoạt động hậu cần như đóng gói và lưu trữ. Bài báo trình bày những nghiên cứu tổng quan về hệ thống robot bốc xếp tự động, đánh giá nhu cầu thị trường và xu hướng phát triển của công nghệ này.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây