VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Hệ thống thiết bị giám sát, kiểm soát ổn định các tầng bùn trong hệ thống thiết bị lắng rửa của nhà

vpdt.vnptioffice.vn

Hệ thống thiết bị giám sát, kiểm soát ổn định các tầng bùn trong hệ thống thiết bị lắng rửa của nhà

29/07/2019

Hệ thống lắng rửa là một trong những hệ thống quan trọng trong nhà máy sản xuất Alumina. Chức năng của hệ thống lắng – rửa là cùng với sự trợ giúp của chất trợ lắng, dung dịch aluminate (NaAl(OH)4) được tách ra khỏi huyền phù sau hòa tách để đi lọc tinh trước khi cho kết tinh sản phẩm Al(OH)3. Bùn đỏ sau khi tách dung dịch Aluminate sẽ được rửa ngược để tận thu kiềm (NaOH) và alumin (Al2O3) trước khi thải bùn đỏ ra hồ chứa.

 

Để tối ưu hóa và ổn định công nghệ trong quá trình vận hành, tiết kiệm chất trợ lắng và tận thu được nhiều kiềm, và alumina thì việc giám sát, kiểm soát giữ ổn định các tầng vật chất trong thiết bị lắng, rửa là rất quan trọng.

 

Hiện tại việc kiểm soát chiều cao các tầng huyền phù trong thiết bị lắng rửa của nhà máy Alumin Lâm Đồng và Nhân Cơ hoàn toàn được thực hiện bằng thủ công nên độ chính xác không cao và không liên tục nên rất khó để điều chỉnh công nghệ kịp thời để đảm bảo các mục tiêu công nghệ của khu vực nêu trên. Ngoài ra, toàn bộ các thiết bị bơm chất trợ lắng, bơm bùn dòng đáy thiết bị lắng, rửa đều được điều khiển bằng tay nên độ ổn định không cao, tiêu tốn chất trợ lắng và khó điều chỉnh kịp thời khi các thông số công nghệ trong hệ thống biến đổi.

 

Để giải quyết các yêu cầu công nghệ cho khu vực lắng rủa bùn đỏ, Viện nghiên cứu cơ khí nghiên cứu ứng dụng thiết bị đo chiều cao các tầng huyền phù trong thiết bị lắng rửa sử dụng công nghệ tiên tiến, tích hợp hệ thống điều khiển và đã lắp đặt thử nghiệm cho nhà máy Alumin Lâm Đồng 02 hệ thống giám sát, kiểm soát các tầng bùn trong các thiết bị lắng rửa, phục vụ cho quá trình vận hành, sản xuất.

 

Xem chi tiết và toàn văn bài báo xin click vào đây