VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023

vpdt.vnptioffice.vn

Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023

07/12/2023

Thực hiện kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 theo Kế hoạch số 91-KH/ĐUK ngày 09/11/2023; Quy định số 09-QĐ/ĐUK ngày 09/11/2023; Quy định số 08-QĐ/ĐUK ngày 09/11/2023 của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội.

 

Ngày 07/12/2023, Ban chấp hành Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cơ khí đã họp kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lương năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý.

 

Tham dự hội nghị, có đồng chí Bí thư Đảng ủy Phan Đăng Phong chủ trì cuộc họp, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Vũ Văn Khoa và đầy đủ các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Viện nghiên cứu Cơ khí.

 

Kết quả kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023 đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý: có 8/17 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong đó 3 chi bộ “Trong sạch vững mạnh”; 25/111 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, trong đó 3 Đảng viên đạt tiêu chuẩn “Xuất sắc tiêu biểu”; không có chi bộ và đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

 

Hình ảnh trong hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng năm 2023