VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí.

vpdt.vnptioffice.vn

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 17-KH/BCSĐ ngày 16/8/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

 

Ngày 20 tháng 9 năm 2023, Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với 02 đồng chí: đồng chí Vũ Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng và đồng chí Phan Hữu Thắng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội có đồng chí Nguyễn Văn Mạch, Phó Bí thư, đồng chí Trần Hoàng Hà, Phó trưởng Ban Tổ chức; về phía Bộ Công thương có đồng chí Phùng Quốc Hoàng, chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ; về phía Viện Nghiên cứu Cơ khí có đồng chí Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng, các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Viện, trưởng các đơn vị và trưởng các tổ chức, đoàn thể thuộc Viện.

 

Đồng chí Phan Đăng Phong Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị, quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

 

Tiếp đó, đồng chí Vũ Văn Khoa và đồng chí Phan Hữu Thắng trình bày Báo cáo của người được lấy tín nhiệm và các hồ sơ theo quy định trước hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đã có ý kiến, phát biểu, đóng góp và bỏ phiếu tín nhiệm đối với hai đồng chí Phó Viện trưởng được lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ này.

 

Đồng chí Nguyễn Văn Mạch, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã có bài phát biểu trước hội nghị.

 

Đồng chí Phan Đăng Phong Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng phát biểu và bế mạc hội nghị.

 

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả tín nhiệm cao của hai đồng chí lãnh đạo được lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí.