VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí

vpdt.vnptioffice.vn

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí

Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 17-KH/BCSĐ ngày 16/8/2023 của Ban cán sự đảng Bộ Công Thương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Bộ Công Thương và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

 

 Ngày 02 tháng 10 năm 2023, Viện Nghiên cứu Cơ khí tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với đồng chí: đồng chí Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Cơ khí.

 

Tham dự Hội nghị, về phía Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội có đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Uỷ viên Ban thường vụ, Chánh VP Đảng uỷ khối; về phía Bộ Công thương có đồng chí Phùng Quốc Hoàng, chuyên viên của Vụ Tổ chức cán bộ; về phía Viện Nghiên cứu Cơ khí: có đồng Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng; đồng chí Vũ Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng; đồng chí Phan Hữu Thắng, Đảng ủy viên, Phó Viện trưởng; các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng ủy Viện, trưởng các đơn vị và trưởng các tổ chức, đoàn thể thuộc Viện.

 

Đồng chí Vũ Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu khai mạc Hội nghị, quán triệt về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm đối cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

 

Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Hà Nội phát biểu chỉ đạo hội nghị.

 

Tiếp đó, đồng chí Phan Đăng Phong trình bày Báo cáo của người được lấy tín nhiệm và các hồ sơ theo quy định trước hội nghị. Các đại biểu tham dự hội nghị đã có ý kiến, phát biểu, đóng góp và bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với đồng chí Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng.

 

Đồng chí Vũ Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng phát biểu và bế mạc hội nghị.

 

 Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí đã kết thúc thành công tốt đẹp với kết quả phiếu tín nhiệm giữa kỳ rất cao đối với đồng chí Phan Đăng Phong, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng.

 

Một số hình ảnh tại Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý tại Viện Nghiên cứu Cơ khí.