VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

vpdt.vnptioffice.vn

Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022

Sáng ngày 10/01/2022, Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cơ khí đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022.

Do diễn biến của đại dịch Covid-19 còn phức tạp, hội nghị được tổ chức kết hợp giữa hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Tham dự hội nghị gồm toàn thể đảng viên thuộc các chi bộ họp trực tuyến tại các chi bộ, họp trực tiếp và điều hành hội nghị là các đồng chí trong Đảng uỷ Viện.

Đoàn chủ tịch điều hành hội nghị gồm đồng chí Phan Đăng Phong – Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng và đồng chí Vũ Văn Khoa – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng.

Đồng chí Vũ Văn Khoa đọc báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Đảng bộ Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Các chi bộ, đảng viên đã phát biểu ý kiến tham luận, đóng góp cho báo cáo Tổng kết công tác Đảng năm 2021 và phương hướng công tác năm 2022 của Đảng bộ.

Đồng chí Phan Đăng Phong phát biểu trả lời các ý kiến tham luận và tổng kết hội nghị.

Hội nghị đã thông qua các chỉ tiêu công tác chuyên môn và công tác đảng năm 2022, theo đó các chỉ tiêu thi đua bằng và cao hơn năm 2021.

Hội nghị tiến hành khen thưởng các chi bộ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2021 và thông qua nghị quyết của hội nghị.

Một số hình ảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022