VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Kết quả tính toán, thiết kế và ứng dụng hệ thống đường ống dẫn vận chuyển tro bay cho nhà máy nhiệt

vpdt.vnptioffice.vn

Kết quả tính toán, thiết kế và ứng dụng hệ thống đường ống dẫn vận chuyển tro bay cho nhà máy nhiệt

Tác giả: Nguyễn Hoàng Giang, Nguyễn Chí Cường

Nơi đăng: Tuyển tập Công trình Hội nghị khoa học toàn quốc về Máy thủy khí và Hệ thống tự động hóa 2021

Thời gian đăng: 2021

Tóm tắt bài báo: Lò hơi trong một nhà máy nhiệt điện đốt than sinh ra nhiệt năng và phụ phẩm tro (gồm có tro bay và xỉ đáy). Tro bay được gom bởi các phễu lọc bụi dọc theo đường khí thải của nhà máy. Sau đó tro được vận chuyển về silo chứa tro bay bằng đường ống dẫn. Để đường ống vận chuyển tro vận hành ổn định, nhiều thông số cần được đánh giá chính xác. Viện Nghiên cứu Cơ khí (Narime) đã tính toán, thiết kế, và cung cấp hệ thống đường ống vận chuyển tro bay (gồm 04 tuyến ống dẫn cho 02 lò hơi) cho nhà máy nhiệt điện đốt than Thái Bình 1. Hệ thống có năng suất vận chuyển tro đối với mỗi tuyến ống dẫn lên tới 26 t/h. Hiện tại, hệ thống hoạt động tốt, được chủ đầu tư đánh giá cao.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết toàn văn bài báo tại đây