VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Khảo sát động lực học và điều khiển của hệ thống lấy mẫu than tự động sử dụng tại dự án Sông Hậu 1

vpdt.vnptioffice.vn

Khảo sát động lực học và điều khiển của hệ thống lấy mẫu than tự động sử dụng tại dự án Sông Hậu 1

Tác giả:  Nguyễn Thái Minh Tuấn, Phạm Thành Chung, Đỗ Thế Dương Bộ môn Cơ học ứng dụng trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Phan Đăng Phong Viện Nghiên cứu Cơ khí.

Nơi đăng: Hội nghị Cơ học toàn quốc lần thứ X – Tập 2. Động lực học và điều khiển

Thời gian đăng: Hà Nội, 8-9/12/2017

Tóm tắt: Hệ thống lấy mẫu than (coal sampling unit) là một khâu không thể thiếu được trong cả quy trình tiếp nhiên liệu tới các lò đốt cho nhà máy nhiệt điện. Chức năng của chính của hệ thống này là kiểm tra tính đồng nhất của dòng nguyên liệu than trên băng tải vận chuyển tới lò đốt. Hệ thống này bao gồm nhiều cụm thiết bị phức tạp như bộ phận lấy mẫu, nghiền mẫu, vận chuyển và thu thập mẫu đến phân tích thành phần mẫu. Việc phân tích quá trình động lực của cả hệ thống như vậy là tương đối phức tạp. Bài báo này tập trung chủ yếu vào việc khảo sát động lực học của hai cơ cấu quan trọng: búa lấy mẫu và hệ thống con lăn nghiền vật liệu. Ngoài ra, một phương án thiết kế bộ điều khiển búa lấy mẫu cũng được đề xuất.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây