VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Khảo sát sự phân bố mô men trong cụm vi sai cầu sau chủ động ô tô tải nhẹ

vpdt.vnptioffice.vn

Khảo sát sự phân bố mô men trong cụm vi sai cầu sau chủ động ô tô tải nhẹ

Tên bài báo: Khảo sát sự phân bố mô men trong cụm vi sai cầu sau chủ động ô tô tải nhẹ

Tác giả: Trần Hữu Danh; PGS.TS Đào Duy Trung; PGS.TS. Nguyễn Thanh Quang

Nơi đăng: Kỷ yếu Hội nghị Khoa học và Công nghệ toàn quốc về Cơ khí – Động lực 2016

Thời gian đăng: 2016

Tóm tắt bài báo: Sự thay đổi mô men phân bố ra các bánh xe chủ động phụ thuộc vào giá trị mô men ma sát. Nói cách khác mômen phân bố ra các bánh xe chủ động là một hàm của mô men ma sát Trong bài báo này đã phân tích ảnh hưởng của ma sát đến sự phân bố mô men ra hai bán trục ô tô, phân tích các ma sát trong bộ vi sai và đưa ra mô hình tính toán các giá trị ma sát này trong vi sai cầu sau chủ động và tiến hành khảo sát ma sát trong vi sai với sự hỗ trợ của phần mềm Ansys Workbench.

Toàn văn bài báo: xem chi tiết tại đây