VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Lễ ký hợp đồng gói thầu số 02 (TRAN-02): Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp (EPC) dự án nâng cấp hệ thống thiết bị đóng mở cửa van cung đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An

vpdt.vnptioffice.vn

Lễ ký hợp đồng gói thầu số 02 (TRAN-02): Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp (EPC) dự án nâng cấp hệ thống thiết bị đóng mở cửa van cung đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An

Ngày 6/5/2020, Viện Nghiên cứu Cơ khí (NARIME) cùng thành viên Liên danh nhà thầu Tổng Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp – CTCP (MIE) đã ký kết hợp đồng với Chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn điện lực Việt Nam gói thầu số 02 (TRAN-02): “Thiết kế, cung cấp vật tư thiết bị và xây lắp (EPC) dự án nâng cấp hệ thống thiết bị đóng mở cửa van cung đập tràn, Dự án đầu tư nâng cấp hệ thống thiết bị đóng mở cửa van cung đập tràn Nhà máy thủy điện Trị An”.

 

Liên Danh nhà thầu NARIME – MIE là những nhà thầu có uy tín, năng lực và kinh nghiệm, được Chủ đầu tư tin tưởng giao triển khai gói thầu số. Thời gian thi công gói thầu là 440 ngày.

 

Liên danh nhà thầu NARIME – MIE cam kết thực hiện gói thầu với chất lượng, đảm bảo đúng tiến độ đã đề ra, đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tư dự án.

 

Một số hình ảnh trong buổi lễ ký kết hợp đồng.