VIỆN NGHIÊN CỨU CƠ KHÍ

  • Tiếng Việt
  • English
Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ hàn Plasma đến chất lượng mối hàn thép không gỉ sus 304 dạng tấm” (bản chỉnh sửa sau Hội đồng cấp Viện) - NCS Đỗ Hải Tĩnh

vpdt.vnptioffice.vn

Luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ hàn Plasma đến chất lượng mối hàn thép không gỉ sus 304 dạng tấm” (bản chỉnh sửa sau Hội đồng cấp Viện) - NCS Đỗ Hải Tĩnh

27/02/2024

Thông tin luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Hải Tĩnh (bản chỉnh sửa sau Hội đồng đánh giá luận án cấp Viện):

Họ tên nghiên cứu sinh: Đỗ Hải Tĩnh

Tập thể người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Đào Duy Trung và PGS.TS Lê Thu Quý

Ngành: Kỹ thuật Cơ khí - Mã số: 9520103

Cơ sở đào tạo: Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công Thương

Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số công nghệ hàn Plasma đến chất lượng mối hàn thép không gỉ sus 304 dạng tấm”

 

Tóm tắt kết luận mới của luận án

1. Ý nghĩa khoa học:

- Bằng thực nghiệm, đưa ra chế độ hàn plasma hợp lý khi hàn liên kết giáp mối thép không gỉ dạng tấm SUS 304 có chiều dày 2 mm, đảm bảo chất lượng theo yêu cầu được đánh giá qua bộ tiêu chí đánh giá đặc tính bền;            

- Đưa ra được các mô hình  toán học ở dạng đa thức bậc 2 (phi tuyến) là những hàm mục tiêu đầu ra cần tìm, lượng hóa các quy luật ảnh hưởng thay đổi 3 thông số đầu vào đến độ bền kéo (ski); giới hạn chảy (ssi); độ giãn dài tương đối của liên kết hàn plasma phụ thuộc vào 3 yếu tố công nghệ đầu vào gồm cường độ dòng xung plasma mức trên (Ih); cường độ dòng xung plasma mức dưới (Ib); tốc độ hàn (vh);

- Tổng hợp kết quả thực nghiệm đánh giá các đặc tính cơ – lý vật liệu liên kết hàn plasma thép không gỉ SUS 304 trên mẫu thí nghiệm nhận được ở 27 chế độ hàn khác nhau đối với loại tấm hàn có chiều dày 2 mm, từ đó có thể dễ dàng đưa ra dự báo mức chất lượng liên kết hàn theo yêu cầu (đủ mức cần thiết trên thực tiễn của người sử dụng) trong phạm vi miền khảo sát của các thông số công nghệ đầu vào chủ yếu đã chọn.

 

2.Ý nghĩa thực tiễn

Luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong đào tạo ngành Kỹ thuật Cơ khí thuộc lĩnh vực chế tạo kết cấu hàn và ngành gần như: Kỹ thuật vật liệu ở trình độ đại học và sau đại học tại Việt Nam.

 

3.Những đóng góp mới của luận án

- Xây dựng được phương pháp luận nghiên cứu thực nghiệm phù hợp với các thông số công nghệ đầu vào và tính năng kỹ thuật của hệ thống thiết bị hàn plasma LINCOLN C3-MATIC 32-33 nhằm đưa ra giải pháp nghiên cứu khảo sát và phân tích đánh giá chất lượng các mẫu thí nghiệm hàn plasma điển hình khi hàn liên kết giáp mối thép không gỉ SUS 304 có chiều dày 2 mm, kết hợp với thử nghiệm phá hủy đến các đặc tính cơ – lý, đảm bảo đủ độ tin cậy kết quả thực nghiệm;

- Áp dụng phương pháp quy hoạch thực nghiệm Taguchi cho các thí nghiệm thăm dò định hướng công nghệ với 4 thông số công nghệ đầu vào lựa chọn để khảo sát. Từ đó tập trung xác định 3 thông số công nghệ đầu vào để tiến hành các thí nghiệm với ma trận trực giao theo quy hoạch đầy đủ trực giao 3 mức 3 yếu tố 33 giúp định lượng được quy luật ảnh hưởng của các chế độ hàn plasma khác nhau đến hàm mục tiêu cơ tính đầu ra cần tìm trong miền quy hoạch thực nghiệm đã được điều chỉnh hợp lý, đảm bảo chất lượng hàn tốt;

- Đưa ra các đồ thị trực quan dạng 2D và 3D để dễ dàng chỉ ra quy luật ảnh hưởng của chất lượng liên kết hàn plasma giáp mối thép không gỉ SUS 304, đảm bảo đạt yêu cầu kỹ thuật đề ra cho kết cấu hàn của sản phẩm cơ khí cần chế tạo.

   Thông tin chi tiết của Luận án xem tại đây